„Twelve significant photographs in any one year is a good crop.” „Dwanaście świetnych fotografii każdego roku to wspaniały plon.” – Ansel Adams (1902–84) 

Facebook Twitter Gplus Flickr Pinterest LinkedIn YouTube Google Maps E-mail RSS

..."photography has no rules. It is not a sport. It is the result which counts, no matter how it is achieved"...

..."fotografia nie ma zasad. To nie sport. Ważny jest efekt, a nie sposób, w jaki został osiągnięty"...

Bill Brandt (1904-1983)

Pałac Bielice
pałac_bielice

Dwór w Bie­li­cach wzmian­ko­wany jest w końcu XVIII w. Budowę obec­nego obiektu roz­po­częto w 1865 r. z ini­cja­tywy ówcze­snych wła­ści­cieli rodziny von Rose­negk. Budowę pałacu zakoń­czono w 1867 r. Obok pałacu powstał park kra­jo­bra­zowy zało­żony przez ogrod­nika Scholza z Żar.

Most na Odrze w Nowej Soli
Odra_zima_2014_prev

Drew­niany, wie­lo­przę­słowy most z rucho­mym zwo­dzo­nym przę­słem wybu­do­wano przy dro­dze do Sta­rej Wsi. Prze­jazd przez most był płatny. Opłatę mostową pobie­rał spe­cjal­nie zatrud­niony pra­cow­nik, który obsłu­gi­wał także ruchomą część mostu. Kon­struk­cja słu­żyła mia­stu do początku lat 30. XX w., kiedy zastą­piono ją mostem sta­lo­wym. Uro­czy­ste otwar­cie nowego mostu miało miej­sce w grud­niu 1932 r. Prze­trwał do lutego 1945 r.


 • Usługi poligraficzne, projektowanie i wydruk ulotek, banerów, wizytówek.
 • Szparowanie zdjęć. Wektoryzacja.
 • Obróbka zdjęć, poprawa jakości, zmiana tła, zmiana kolorów.
 • Zdjęcia na potrzeby www, aukcji internetowych itp.
 • Panoramy sferyczne, wirtualne spacery.
 • Fotografia krajobrazowa i architektoniczna.


Zobacz więcej...

Kontakt:

  +48 600367974
  +49 171 3136146
 GG 7621183

Software and Hardware:

photoshop
illustrator
Machinery
sns-hdr
ptgui
pano2vr
canon
samyang
nodal_ninja
lightcraft
marumi
cullmann
tamrac
4f
locus_pro
garmin

Tagi:

Panoramio:

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers:

↓

Facebook

Twitter

Google Plus


 • 20 Sep 2015+1

 • 6 Sep 2015

 • 11 Aug 2015+1

 • 9 Aug 2015

 • 4 Aug 2015+1

 • 2 Aug 2015+1

 • 31 Jul 2015+1

 • 17 Jul 2015

 • 6 Jul 2015

 • 6 Jun 2015+1

YouTube

Google Plus

Follow Me on Pinterest
 • Falkenburg Castle Sunrise September 2015 GoPro Hero Time Lapse

  Pinned: 20 Sep 2015
 • Pinned: 6 Sep 2015
 • Punta Grossa Ibiza 2015 Sunrise Time Lapse GoPro Hero

  Pinned: 2 Aug 2015
 • Florabella Muse PL

  Pinned: 17 Jul 2015
 • Pinned: 6 Jul 2015
 • The mouth of the forest. by Tomek Zuk

  Pinned: 22 Nov 2014
 • Kupiłeś akcje do Photoshopa (np. Florabella) i nie uruchamiają się w polskiej wersji? Oferuję spolszczenie akcji Photoshop tak żeby można je było uruchomić.

  Pinned: 16 Nov 2014
 • Avenue by Tomek Zuk

  Pinned: 16 Nov 2014
 • Church ruins by Tomek Zuk

  Pinned: 9 Nov 2014
 • The Sky from my Dreams... by Tomek Zuk

  Pinned: 8 Nov 2014

Instagram

Follow Me on Instagram